Montage o ddelweddau o'r llwybr arfordirol rhwng Aberdesach a Chlynnog Fawr yn rhedeg ochr yn ochr â'r ffordd fawr

Oriel Sbwriel

Cerddais – ar fy sgwter symudedd  – ar hyd llwybr yr arfordir rhwng Aberdesach a Chlynnog Fawr bob bore o’r Eisteddfod Genedlaethol (6-12 Awst 2023). Bob dydd gwnes i ‘sgetsys digidol’ o’r sbwriel roeddwn i’n ei godi – 153 i gyd. (Codais lawer o sbwriel ar nos Wener 4 Awst yn gyntaf, gan gynnwys 10 tabledi diazepam!) Mae’n amser i iachau y gwlad nawr. Cysylltwch â ju@ju90.co.uk os oes gennych ddiddordeb mewn prynu print neu NFT – elw i gyd i’r Eisteddfod.