Montage o ddelweddau o'r llwybr arfordirol rhwng Aberdesach a Chlynnog Fawr yn rhedeg ochr yn ochr â'r ffordd fawr

Pererinion ar y llwybr


Selfie menyw mewn mwgwd Covid, sbectol dywyll, cap pêl fas a hwdi llwyd.

Ju Gosling, a elwir hefyd yn ju90, yn ysgrifennu: Croeso. Fe’ch gwahoddir i ymuno â mi a’m ci cymorth Jas wrth inni fynd am ein taith gerdded gyntaf gyda’n gilydd ers mis Mawrth 2020. Dan ni’n archwilio y Llwybr Arfordirol o Aberdesach i Glynnog Fawr ar Ben Llŷn, a hefyd codi sbwriel. (Gallwch hefyd fynd ar y daith rithwir hon efo’ch hoff gerddoriaeth ymlaen a fy sain i ffwrdd.) Mae’r dudalen we hon hefyd yn cynnwys ffilm am Ffynnon Beuno a dolenni i fwy o wybodaeth am yr ardal. Mae hwn yn brosiect ar gyfer Eisteddfod 2023. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod dw i’n gwneud delweddau digidol o sbwriel o’r llwybr, gan wneud yr hyll yn hardd: Gweld Oriel Sbwriel.

 

Gelwir Ju Gosling hefyd yn ju90. Mae hi’n artist rhyngwladol sy’n canolbwyntio ar y corff a’r dirwedd. Mae hi’n ddysgwr Cymraeg ac wedi ei lleoli ym Mhen Llŷn erbyn hyn. Mae Ju wedi bod yn gwneud gweithiau celf digidol yn ymateb i lwybr arfordir Gorllewin Cymru a’r ardaloedd cyfagos ers yr 1980au. Mae hi hefyd wedi bod yn artist preswyl yn Oriel 21 yn y Drenewydd Powys, a chafodd arddangosfa unigol i Theatr y Torch yn Aberdaugleddau. Mae Ju yn aelod o BAFTA Cymru. ju@ju90.co.uk


DOLENNI DEFYNDDIOL
mwy am Eisteddfod 2023:
https://eisteddfod.cymru/llŷn-ac-eifionydd-2023

mwy am Llwybr Arfordirol:

https://www.ahne-llyn-aonb.cymru/Llwybr-Arfordirol

Gallwch grwydro Pen Llŷn ymhellach gan ddefnyddio Google Instant Streetview

mwy am yr Ardal o Harddwch Cenedlaethol Eithriadol:

https://www.ahne-llyn-aonb.cymru

mwy am Aberdesach:

https://cy.wikipedia.org/wiki/Aberdesach

https://cof.uwchgwyrfai.cymru/wici/Aberdesach

http://www.nantlle.com/hanes-aberdesach-cefndir.htm

mwy am y Mabinogion ac Aberdesach:

http://www.nantlle.com/mabinogi.htm

mwy am Glynnog Fawr:

https://cy.wikipedia.org/wiki/Clynnog_Fawr

http://www.nantlle.com/hanes-clynnog-fawr.htm

mwy am Eglwys Beuno Sant:

http://www.nantlle.com/hanes-clynnog-fawr-eglwys-beuno-sant.htm

mwy am Beuno Sant:

http://www.nantlle.com/hanes-clynnog-fawr-sant-beuno.htm

mwy am Celfyddydau Anabl:

https://disabilityarts.cymru/hwb-cym

agos at:


Nant Gwrtheyrn https://nantgwrtheyrn.cymru

Parc Glynliffon

Amgueddfa Forwrol Llŷn https://www.llyn-maritime-museum.co.uk/